شکایات

ما در تیم قدرتمند کتاب آنلاین24 تمام سعی خود را بکار خواهیم گرفت که کارمان را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

ولی آیا کسی می تواند ادعا کند که عاری از هرگونه عیب و خطاست؟

قطعاً پاسخ منفی است و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.

ولی نکته حائز اهمیت این است که ما کاملاً به اصول اخلاقی پایبندیم و همچنین اصول مشتری مداری ایجاب می کند که پاسخگوی سوالات احتمالی باشیم.

مسلماً ثبت شکایات به معنی این است که قوانین و مقررات سایت ، توسط شما مطالعه و مورد قبول واقع شده است.

ثبت شکایات

همچنین شما می توانید از طریق شماره تماس های ما و یا از طریق ایمیل ، با ما درارتباط باشید.